HerbalStore

    מוצרי הרבלייף לרכישה

   050-3994499

אבטחה מקסימלית
אתר האינטרנט HerbalStore נבנה בסטנדרטים מחמירים של אבטחה מידע.
תוך שימוש בטכנולגיות אבטחה מתקדמות,
פרטי ההזמנה וכרטיסי האשראי מועבר בפרוטוקול מוצפן SSL, אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים שום גישה לפרטים.

שמירה על פרטיות 
אנו מתחייבים לא לעביר את הפרטים שלכם לשום גורם צד ג'.

ביטול הזמנה
הזמנה שטרם נשלחה, תבוטל אם המזמין ביקש לבטלה, התהליך יהיה כרוך בדמי טיפול בסך 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם.

אחריות
HerbalStore ("להלן החברה")  אחראית באמצעות הרבלייף ישראל בע"מ כלפי הלקוח בנושא של - טיב המוצרים - מוצר פגום יוחלף.
תקופת האחריות הינה 30 יום מיום הרכישה.
בתקופת האחריות יוחלף, מוצר שיראה לנותן האחריות פגום ואשר לפי שיקול דעתו בלבד. ( ללא עלות נוספת)
במידה ולא קיים המוצר, או נפסק ייצורו, ינתן מוצר שווה ערך כספי, (בטווח של עד 7%) למוצר הפגום.
האחריות תקפה אך ורך ללקוח המקורי ואינה ניתנת להעברה  לצד שלישי.

הגבלת אחריות

אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח שקשור במישרים או בעקיפין למוצר.
אין כל התחייבות מצד החברה להתאמת המוצר למטרה מסויימת.


HerbalStore © כל הזכויות שמורות.

גילה 0503994499 

משלוחים לכל הארץ 

טואול - בניית אתרים באינטרנט